อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน ที่เป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ จะลงพื้นที่สัมภาษณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่/ผู้นำชุมชน ที่เป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561

32116230 2058491961030738_1164168864313901056_n32160682 2058491851030749_7969188311648436224_n32169204 2058491917697409_5488101802010214400_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.