ลงพื้นที่สัมภาษณ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สัมภาษณ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ทั้งสิ้น 396 หมู่บ้าน

33406948 2065419893671278_6695896332776767488_n33501350 2065419990337935_4801135466780819456_n33553653 2065442943668973_2482694386480054272_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.