สวดมนต์ ทุกวันที่ 28 ของเดือน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. 
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ให้วัดทุกวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ตลอดปี 2561 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

33691395 2066835360196398_380501598113103872_n33694314 2066835380196396_4117675723240505344_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.