ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดกลาง หมู่ 3 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช โดยมี
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธาน

33861977 2066837933529474_5849298574394785792_n33811119 2066837890196145_687614995550175232_n34018682 2066837960196138_1850967352221368320_n33706766 2066837893529478_958675282158419968_n33677575 2066837973529470_8181429699742793728_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.