แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ ( Ayutthaya hamony puppet network ) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ซึ่งงานจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 บริเวณวัดไชยวัฒนาราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นช่วงต้นกำเนิดของศิลปะหุ่นไทย และยังเป็นยุคที่มีหุ่นจากนานาชาติเข้ามาในช่วงสมัยนั้น จึงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรากประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับหุ่นมากมาย ดังนั้น การจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ ครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการนำศิลปะหุ่นกลับมาสู่ต้นกำเนิดในแผ่นดินไทยอีกครั้ง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงหุ่นชักและหุ่นเชิดแต่ละชนิดของประเทศไทย รวมถึงหุ่นจากต่างชาติที่นำมาเข้าร่วมงานอีก 5 ประเทศ คือ พม่า ศรีลังกา ลาว ฟิลิปปินส์ และโคลอมเบีย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางอารยธรรม ความประณีตในการตกแต่งหุ่นที่มีความสวยงามโดดเด่น ตลอดจนศิลปะทางภาษากาย การเคลื่อนไหวของหุ่นที่สามารถสื่อสารกับคนดูได้อย่างน่าพิศวง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของหุ่นแต่ละชนิด ทั้งของประเทศไทยและต่างชาติ ที่จะทำให้ได้รู้จักศิลปะการแสดงหุ่นของแต่ละชาติอย่างลึกซึ้ง

35695424 2079145235632077_6827969016670191616_n35548031 2079145285632072_5156064198253346816_n35629305 2079145508965383_6279937340093759488_n35548035 2079145425632058_8004054302106583040_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.