ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 57 คน

35882126 2080154715531129_4297277253965840384_n35686744 2080154765531124_2546517750822469632_n35524063 2080154815531119_4263636149525807104_n35514195 2080154848864449_8166478231390650368_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.