ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีชุดวิทยากร 904 จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มาอบรมให้ความรู้เรื่องจิตอาสาและสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นกว่า 800 คน โดยมี
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

35652661 2080184272194840_9000112090551156736_n35748962 2080184305528170_3564215199411994624_n35805481 2080184352194832_28475723366793216_n35695471 2080184385528162_7494036745411887104_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.