ร่วมงานเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา17.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ สืบทอดศิลปะการแสดงหุ่นไทย มีหุ่นจากอีก 5 ประเทศ เข้าร่วมแสดง สานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ รวมถึงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม

35971898 2082312228648711_2198077138681200640_n35922847 2082312435315357_4806487897974767616_n36031370 2082312531982014_4118413860614963200_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.