เข้าพบท่านอธิการบดี มรภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอบคุณในความร่วมมือที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมอาจารย์และนักศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน2561 เวลา 13.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการเข้าพบท่านอธิการบดี มรภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอบคุณในความร่วมมือที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมอาจารย์และนักศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐและร่วมหารือเพื่อกำหนดวันอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา

35882120 2082403008639633_2382256610622832640_n35888187 2082403221972945_894307131279278080_n35852494 2082403108639623_7503129697983660032_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.