ขอขอบคุณทีมดีแทคเน็ตอาสา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณทีมดีแทคเน็ตอาสา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ E-Commerce รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง M2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIS8xchRBxw

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.