เฝ้ารับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 61 เวลา 17.00 น. 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดงาน "ฝ้ายทอใจครั้งที่ 11" ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ครั้งนี้ นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับเสด็จ

36268046 2088113848068549_5579996282325303296_n36291391 2088113938068540_4060049322396352512_n36357000 2088113998068534_2098959665835540480_n36353389 2088114044735196_5059074061364101120_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.