ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดข่าวสารจากการที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561

36347745 2089541654592435_7262165767636910080_n36508087 2089541657925768_3915091689370288128_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.