ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานสนามในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานสนามในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเน็ตประชารัฐประจำปี 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ อาคาร 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 20 คน และนักศึกษาเป็นพนักงานแจงนับ จำนวน 99 คน ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 396 หมู่บ้าน ประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 41,051 คน

36670210 2095680797311854_7961619926437855232_n36678027 2095680913978509_273474354581340160_n36695457 2095681013978499_5536282191085961216_n36681134 2095680453978555_9172681351063666688_n36685981 2095680550645212_5294442018691350528_n36707673 2095680400645227_8730259428487462912_n36577274 2095808667299067_5384608504814239744_n36738227 2095808597299074_24561990252888064_n36791355 2095808750632392_5231340114365382656_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.