ประชุมเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

37634026 2111967262349874_1620859647499960320_n37661400 2111967359016531_7242452688087023616_n37726474 2111967409016526_3499775455722995712_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.