พิธีทำบุญใส่บาตรและรับฟังเทศน์จากรองเจ้าคณะจังหวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 61 เวลา 07.00 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรและรับฟังเทศน์จากรองเจ้าคณะจังหวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรม"เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ" และร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำวัดช่างทอง
เวลา 16.00 น. ฟังเทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและร่วมเวียนเทียน 3 วัด 1.วัดพนัญเชิงวรวิหาร 2.วัดมงคลบพิตร 3.วัดเสนาสนาราม

38005550 2117980765081857_1214742108519268352_n37962376 2117980828415184_6573777574894239744_n37921878 2117980895081844_3630239004349169664_n37979072 2117981048415162_5948512151428661248_n37960169 2117980998415167_1493048713625468928_n37929664 2117981265081807_7994964871407992832_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.