ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดข่าวสารจากการที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561

38122621 2121361698077097_8936684172437618688_n38148106 2121361591410441_2879664873480912896_n38391209 2121361538077113_2602849515379621888_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.