ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ เก็บกวาดใบ้ไม้

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ เก็บกวาดใบ้ไม้ ตามโครงการ “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดและน่าอยู่ ให้สมกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยเริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองให้เกิดความสะอาดก่อน

38255340 2121363934743540_1504951592716075008_n38055940 2121364141410186_6919525100806995968_n38138919 2121364461410154_1419639600753672192_n38257328 2121364401410160_4743054353454071808_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.