ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ พร้อมให้บริการประชาชน

8 สค. เวลา 8.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อนโยบายจังหวัด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ พร้อมให้บริการประชาชน
ตามโครงการ “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

38742234 10209783349340344_5837689569851473920_n38744635 10209783352420421_4322667395517775872_n38770648 10209783359140589_6319578144479117312_n38782732 10209783350740379_2416302932342341632_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.