ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มาเยี่ยมพบปะพูดคุย

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 61เวลา 10.00 น. 
นายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มาเยี่ยมพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

39753120 2144382312441702_6606455232270434304_n39891274 2144382482441685_8670941364579467264_n39962147 2144382375775029_5548398014655102976_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.