ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ เก็บกวาดใบ้ไม้

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ เก็บกวาดใบ้ไม้ ตามโครงการ “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดและน่าอยู่ ให้สมกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยเริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองให้เกิดความสะอาดก่อน

40002116 2144663352413598_2390189964974358528_n39948195 2144662219080378_1087417326287978496_n39924029 2144662052413728_3339573768287682560_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.