อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า จังหวัดสงขลา

42426154 2160722044141062_2488827080087699456_n42406288 2160722280807705_2116306300009709568_n42528183 2160722170807716_5090506732275236864_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.