มอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อมอบโล่แทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือให้นักศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

43346112 2167717523441514_5098730581034795008_n43431463 2167717623441504_2360008877598048256_n43417535 2167717693441497_8524945680907632640_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.