อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สพค.62)

44387802 2172824069597526_8620377277244375040_o44391612 2172824136264186_7752318151399833600_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.