ลงพื้นที่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสังเกตการณ์งานนับจด โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสังเกตการณ์งานนับจด โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

44586017 2174471162766150_514233479412580352_o44548601 2174471226099477_8752799597245497344_o44653816 2174471252766141_6966571841854898176_o44519346 2174471289432804_1576637710737604608_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.