เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอโยธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 09.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

43742091 2175906309289302_5426448199311163392_n44805191 2175906385955961_6237026764221054976_o43639682 2175906459289287_6203184496397778944_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.