ลงพื้นที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานนับจดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานนับจดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

44938679 2178016722411594_4765111823722610688_o45004845 2178016772411589_2443877099124031488_o45085090 2178016809078252_7189787605829943296_o44933801 2178016895744910_4431444086603382784_o44938641 2178016849078248_6240010125814267904_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.