ลงพื้นที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน และตำบลคานหาม อำเภออุทัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานนับจดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน และตำบลคานหาม อำเภออุทัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานนับจดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

44993874 2178466605699939_6296600116690157568_n45009495 2178466649033268_4851631667862831104_o45096506 2178466692366597_2630251514102284288_o45163741 2178466802366586_3966050136307531776_o44995062 2178466839033249_7539173823740903424_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.