ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามผลการจ้างงานคนพิการ

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามผลการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

 

46817203 2194431280770138_8148960180776730624_n46837393 2194431310770135_452989028183048192_n46831086 2194431760770090_3201370473845751808_n47052499 2194431514103448_3097089681511153664_n47057889 2194431247436808_3038322936785141760_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.