บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๑”

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประกอบด้วย ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561” ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี โดยชาวพระนครศรีอยุธยากว่า 1,000 คน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ร่วมกันรำบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ด้วยเพลงพระยาเดิน ซึ่งเป็นเนื้อเพลงบวงสรวงที่เน้นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และการถือกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา

47301724 2197877023758897_1345761030776553472_n47323828 2197876953758904_6014745692503801856_n47326375 2197876547092278_8092048269217103872_n47254956 2197877370425529_8692059001514360832_n47426024 2197877210425545_2414273620424523776_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.