สร้างเครือข่ายสถิติ

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่
1.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2.อำเภอท่าเรือ
3.อำเภอบางไทร
4.อำเภอบางบาล
5.อำเภอบางปะอิน
6.อำเภอบางปะหัน
7.อำเภอลาดบัวหลวง
8.อำเภอวังน้อย
9.อำเภอเสนา
10.อำเภอบางซ้าย
11.อำเภออุทัย
12.อำเภอมหาราช
13.อำเภอบ้านแพรก
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลของสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และประสานขอความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

47316016 2198171667062766_8389595249772593152_n47319853 2198171887062744_5991006832733192192_n47320898 2198171830396083_5281143885114900480_n47374281 2198172653729334_9179391958290792448_o47390675 2198171777062755_6995371736468291584_n47463236 2198172840395982_4385911394541764608_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.