ร่วมงานวันต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานวันต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ร่วมแสดงพลังและทำกิจกรรม

47234449 2199337463612853_7335686781586636800_n47442867 2199337526946180_8625600189404545024_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.