เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 อำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอนครหลวง 2.อำเภอภาชี และ 3.อำเภอผักไห่
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลของสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และประสานขอความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

47689440 2199340800279186_2192233268739309568_o47154230 2199342023612397_6730166280558477312_o47680562 2199342110279055_6827082015729254400_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.