ผู้ชนะการเล่นเกมส์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ผู้ชนะการเล่นเกมส์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561
มารับรางวัลเรียบร้อยแล้วครับ
#ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก2561

48277430 2204355899777676_2135644686612692992_n48360715 2204355869777679_7598572005968838656_n48395008 2204355843111015_4643375064526356480_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.