ประชุมสรุปข้อร้องขอ/ข้อเสนอแนะ จากประชาชนจากการตรวจติดตามประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมสรุปข้อร้องขอ/ข้อเสนอแนะ จากประชาชนจากการตรวจติดตามประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

49745702 2220577064822226_3115411801542492160_n49259748 2220577061488893_7971739805690101760_n50072473 2220577104822222_9223271964116779008_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.