โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
โดยครั้งนี้ นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง

50401213 2224540467759219_4257657035358732288_o50018875 2224540551092544_4501662416731373568_o50434693 2224540684425864_4077560135990378496_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.