อบรมถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
น.ส.พัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในจำนวน 32 เขตปฏิบัติงาน

51010715 2231255527087713_2765428776450916352_o51014062 2231255447087721_749924001668661248_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.