ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการ ในฐานะคณะทำงานติดตามผลการจ้างงานคนพิการ

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2562
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการ ในฐานะคณะทำงานติดตามผลการจ้างงานคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

51037718 2231263850420214_352737108445626368_n51124315 2231263857086880_7669839399038746624_n50889750 2231264033753529_6625198641348870144_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.