เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลของสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และประสานขอความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

51739649 2235549063325026_1645884910105264128_n51649276 2235548966658369_6860365435292876800_o51368222 2235549023325030_160283764260339712_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.