สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
น.ส.พัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562
ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสังเกตการณ์งานในโครงการดังกล่าวด้วย

51570598 2236146689931930_2270163186877464576_n51600574 2236146723265260_5621721911080779776_o51604210 2236146969931902_8205835838517411840_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.