ข้ารับการสัมภาษณ์ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้ารับการสัมภาษณ์ในฐานะผู้ใช้บัณฑิตหรือบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากทีมประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ณ ห้องประชุมอโยธยา-ฮอลันดา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

51807844 2238994442980488_7296107657226616832_n52123828 2238994489647150_7707889927358251008_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.