ข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.
นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ระดับจังหวัด เพื่อประสานขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) และเป็นการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52874760 2247154815497784_6119638818325790720_o53098659 2247154925497773_3264092067407593472_o53224189 2247154872164445_1265470078921474048_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.