ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. 
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อะพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

53165081 2248154292064503_46325839377203200_n53283565 2248154385397827_6194290203243315200_n52859354 2248154525397813_6317690179935010816_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.