ตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มาฝึกงานกับสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52775095 2248153832064549_1535316586297032704_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.