ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52889851 2248835895329676_1858233367439343616_o53323368 2248835805329685_3646024697084116992_n52953600 2248834991996433_5621944441926320128_o52970994 2248835261996406_8090032190093524992_o53453071 2248835431996389_3834894427931803648_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.