ดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี เพื่อดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

53316613 2252225238324075_8605222571039784960_o53283504 2252225108324088_2565236352169803776_o53439697 2252225291657403_8041754288080289792_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.