ลงพื้นที่อำเภอบางไทร เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่อำเภอบางไทร เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

54463200 2258778567668742_1071065419424464896_n54728172 2258778637668735_4180691324493627392_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.