หารือเรื่องการจัดหาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน หารือเรื่องการจัดหาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กับทางทีมงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

54350920 2258779521001980_5928866739088523264_o54523152 2258779484335317_7666133881644384256_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.