อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก
2. ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร

56387505 2266034063609859_4130908337090854912_n56571247 2266034126943186_3628099088433545216_n55875440 2266034293609836_4437581728013352960_n55908360 2266036376942961_7763970694026625024_o56340152 2266036453609620_8541042509663436800_o55924173 2266036626942936_6965693022826659840_o53499922 2266036646942934_6791238795657216000_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.