วันครบรอบวันสถาปนากรุงศรี ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรุงศรี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง กษัตริย์ผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา และได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นเมืองราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1893 ซึ่งหลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็กลายเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานถึง 417 ปี และในปัจจุบันนี้ก็ครบรอบ 669 ปี ของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยในช่วงเช้า เวลา 06.39 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฯ ต่อมาในเวลา 07.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง และพิธีชุมนุมเทวดา ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราชดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์ ที่ บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ขณะเดียวกัน ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และทำบุญถวายสังฆทานปิ่นโตอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 417 รูป และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว จังหวัดฯ จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติ และระลึกถึงอดีตขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีมาช้านานถึง 417 ปี

56237543 2266586526887946_7146319126590390272_n56542931 2266586553554610_5577410454315073536_n56470339 2266586603554605_5732122860013486080_n56450551 2266586680221264_1338437978392887296_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.