ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 04.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปกระทรวงมหาดไทย

56883488 2270805513132714_7998642596068982784_n57024009 2270805553132710_8625703092525989888_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.